Announcements

Title File FIle Size
दोश्रो पटक प्रकाशित सोल्टी होटेल लिमिटेडको ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना 2.9MB
४९औं बार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी कम्पनी ऐनको दफा ८४ अनुसारको सक्षिप्त बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सहितको प्रथम पटक प्रकाशित बार्षिक साधारण सभाको सूचना 9.52MB
४९औं बार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना । 49th AGM & Book Closure Notice 607.15KB
४८औं बार्षिक साधारणसभाबाट पारित नगद लाभांश वितरण सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना 528.53KB
४८औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना 2.55MB
४८औं बार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी कम्पनी ऐनको दफा ८४ अनुसारको सक्षिप्त बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सहितको सूचना 8.7MB
४८औं बार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना । 48th AGM & Book Closure Notice 527.99KB
दोश्रो पटक प्रकाशित ४७औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना 2.14MB
४७औं बार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना (47th AGM & Book Closure Notice) 337.87KB
दोश्रो पटक प्रकाशित सोल्टी होटेल लिमिटेडको ४६औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना 2.15MB
४६औं बार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना । 8.21MB
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंलाई शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको सम्बन्धी सूचना 86.3KB
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७६ 567.83KB
नगद लाभांश बैंक खातामा पठाइएकोमा खाता रुजु नभइ बैंकबाट फिर्ता हुन आएका शेयर धनीहरुको विवरण 122.42KB
Cash Dividend (नगद लाभांश) Distribution Notice 2076 622.39KB
४५औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशन) 1.57MB
४५औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन 4.52MB
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७५.pdf 649.17KB
नगद लाभांश बैंक खातामा पठाइएकोमा खाता रुजु नभइ बैंकबाट फिर्ता हुन आएका शेयर धनीहरुको विवरण २०७४/७५ 3.04MB
Cash Dividend (नगद लाभांश) Distribution Notice 2075 590.13KB
४४औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशन) 753.27KB
४४औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ 13.07MB
४४औं बार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना । 44th AGM & Book Closure Notice 276.95KB
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७४ 658.77KB
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७४ 571.11KB
नगद लाभांश बैंक खातामा पठाइएकोमा खाता रुजु नभइ बैंकबाट फिर्ता हुन आएका शेयर धनीहरुको विवरण 343.01KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना - दोश्रो पटक प्रकाशन 508.52KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना - प्रथम प्रकाशन 996.89KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना 1.48MB
४३औं साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना II 43rd AGM & Book Closure Notice 444.38KB
बोनश शेयर र नगद लाभांश सिफारिश, बुक क्लोजिंग तथा ४३औं साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी संचालक समितिको निर्णयको जानकारी 243.84KB
Notice for Bonus Share Distribution as decided by 42nd AGM 277.34KB
Notice for Dividend 2072/73 556.62KB